ေဒၚစုလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား အသံ စတင္လိုက္ပါျပီ။

Posted by မင္းမင္း
ေဒၚစုလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား အသံ စတင္လိုက္ပါျပီ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႕ဘ၀မွာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္စိတ္ထက္သန္ရာ၊ လမ္းမွန္ရာလို႔ ထင္ရင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ လူဆိုတာ အသိစိတ္ဓါတ္ရွိတာကို အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားသင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ လမ္းမွန္တယ္လို႔ ထင္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္ က ရပ္တည္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မမွန္ဘူးထင္လို႔ မရပ္တည္သူေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီကိစၥေတြမွာ ၾကားကေနျပီး ဘာမွမလုပ္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ လာမည့္ ၁၉ရက္ ၆လ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ အသက္ ၆၃ ႏွစ္ျပည့္ပါေတာ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တာ၀န္ေက်ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာ၀န္ေက်သလားဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြဟာ လံုး၀ တာ၀န္မေက်ေသးဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သူငယ္ခ်င္းေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ သိေနၾကေပမဲ့၊ ေန႔စဥ္စားေရးေနေရး အစဥ္ေျပေအာင္ ၾကိဳးစားၾကရင္း ႏိုင္ငံေရးဆုိတာကို ေမ့ထားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ ျပည္တြင္းက ျပည္သူေတြကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္ပျပည္သူေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ အရမ္းကို အားထားစရာ လူထုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းက လူေတြလႈပ္ရွားႏိုင္တာထက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ပက လူေတြဟာ ပိုလို႔ လႈပ္ရွားႏိုင္မယ္ဆိုတာ လူေတြအကုန္သိၾကမွာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လုပ္ႏိုင္တာေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ပထမဆံုး Jim Carrey လို ဘာမွမဆိုင္တဲ့ သရုပ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္ကေတာင္ ေဒၚစုအတြက္ ဗီဒီယုိ တင္ျပီး ေတာင္ဆိုမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေတြ ျငိမ္ေနၾကတယ္။ ဘယ္သူမွ တံုတံုမလႈပ္တာကို ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကမၻာက လူေတြ လူၾကည့္မ်ားတဲ့ Youtube လို ေနရာမ်ိဳးမွာ ေဒၚစုအတြက္ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ေတာင္းဆိုၾကရင္ အတိုင္းထက္လြန္ျပီး ေကာင္းမြန္တာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

ဒီအစီအစဥ္ဟာ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြပိုမိုျပီး ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း နားလည္ေစရန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေနအိမ္အက်ဥ္းေထာင္းမွာ ဆက္လက္ ရွိေနဆဲဆိုတာကို ေမ့မသြားၾကရန္ႏွင့္ ေဒၚစု လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ပိုမိုျပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီအစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ပေရာက္ ျပည္သူမ်ား လႈပ္ရွားႏိုင္မည့္ ကိစၥတစ္ခုလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။


ေကာင္းက်ိဳးမ်ား၊

၁။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ေဒၚစု အား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ပိုမိုဖိအားေပးလာရန္။
၂။ အိမ္မွ လြယ္ကူစြာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး၊ ႏိုင္ငံတကာသို႔ လွ်င္ျမန္စြာ ႏိႈးေဆာ္မႈမ်ား ေရာက္ႏိုင္ျခင္း။
၃။ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ား မရွိျခင္း။
၄။ စစ္အစိုးရမွ အမ်ားလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ဦးတည္ျပီး အႏၱရယ္မ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း။

ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊

၁။ စစ္အစိုးရမွ ၀င္ေရာက္ အေႏွာက္ယွက္ေပးႏိုင္ရန္ရွိေသာ္လည္း ၊ အေႏွာက္အယွက္မ်ား လံုး၀ မထိေရာက္ႏိုင္ျခင္း။

ဆိုးက်ိဳးမ်ားဟာ လံုး၀ မရွိသေလာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ အမ်ားႏွင့္လုပ္ေသာအရာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

လိုအပ္ေသာ အရာမ်ား၊

၁။ ဗီဒီယုိ ကင္မရာ ( လက္ကိုင္ဖုန္းတြင္ပါေသာ ဖုန္း သို႔ ဗီဒီယိုရိုက္ႏိုင္ေသာ ကင္မရာမ်ား )
၂။ စာရိုက္ထုတ္ႏိုင္ေသာ စက္တစ္လံုး(မရွိပါက လက္ျဖင့္ ေရးသားႏိုသည္)။ လိုအပ္ပါက ေအာက္ပါပံုကို ပံုႏွိပ္အသံုးျပဳပါ။
၃။ ရိုက္ထားေသာ ဗီဒီယိုအား Editing တည္းျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စာသားမ်ား ထပ္မံေရးသားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါရန္ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။
၄။ ကိုယ္အသံုးျပဳထားေသာ ဘာသာစကားသည္ ဘယ္ဘာသာစကားျဖစ္သည္ကို ဗီဒီယုိေပးပို႔ရာတြင္ ေရးသားေပးပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေတာ္ သက္မွတ္ထားေသာ လူဦေရျပည့္လာပါက ၄င္း ဗီဒီယုိမ်ားကို Special Editing Software မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ တည္းျဖတ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္း ဒီဗီဒီ ကို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဌာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။
၅။ သင္ရိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယို ေနာက္ခံသည္ ၊ လူသိမ်ားေသာ အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အဦးမ်ား ေရွ႕တြင္ရိုက္ထားပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ ဥပမာ Statue of Liberty ရုပ္ထုၾကီး ေနာက္ခံထား၍ ရိုက္ထားျခင္း (သုိ႔) နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ Free DASSk စာရြက္အား ညာဘက္မွ ဘယ္ဘက္သို႔ တီထြင္စြာ ေပးပို႔ေပးႏိုင္ျခင္း။

ပါ၀င္ရမည့္ စာသားမွာ ။ Free Daw Aung San Suu Kyi ႏွင့္ youtube.com/freedassk ။ သို႔ေသာ္ ေရးသားထားေသာ အရာကို အဂၤလိပ္လုိသာ ေရးသားရမည္ျဖစ္သည္။
ပါ၀င္ရမည့္ အသံမွာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားျပန္လႊတ္ေပးရန္ ၊ အမိဘာသားစကားႏွင့္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- ကရင္လူမ်ိဳးျဖစ္ပါက ကရင္၊ သို႔ေသာ္ ေျပာဆိုလိုက္ေသာ အသံသည္ အဓိက အဓိပၸါယ္ပါရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားျပန္လႊတ္ေပးေရးကို ဘာသာျပန္ထားသည့္ ပံုစံမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေစရမည္။ ၄င္း အသံမ်ားကို စစ္မွန္ျခင္းရွိမရွိ၊ စစ္ေစးမည္ျဖစ္ျပီး၊ မ်က္ႏွာသက္ေသ ပါေသာ ဗီဒီယိုမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲ ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္သည္။
ပါ၀င္ရမည့္ ဗီဒီယုိမွာ။ Free Daw Aung San Suu Kyi ႏွင့္ youtube.com/freedassk ဟု ေရးသားထားေသာ စာရြက္ကို ညာဘက္မွ ယူျပီး ဘယ္ဘက္သို႔ ေပးပို႔ေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေစရမည္။

ကၽြန္ေတာ္အခုဗီဒီယိုမ်ားလိုက္လံစုေစာင္းေနပါတယ္။ သင့္အေနႏွင့္ရိုက္ျပီးသား ရွိပါက၊ ၄င္း ရိုက္ျပီးသား ဖိုင္သို႔မဟုတ္ လင့္မ်ားကို အီးေမးသို႔ ေပးပို႔ေစလိုပါသည္။ အီးေမးလိပ္စာကေတာ့ hteink.min(at)gmail.com ျဖစ္ပါတယ္။

အားလံုး အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အျမန္လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါေစ

PS: ဤပိုစ့္ကို လူငယ္ ေတာ္လွန္ေရး ဘေလာ္ဂါ ကိုမင္းမင္း ထံမွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္..။


0 ေယာက္ကဒီလိုျမင္တယ္ to "ေဒၚစုလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား အသံ စတင္လိုက္ပါျပီ။"

Post a Comment

အေပၚမွာ ေရးထားတာ နဲ႕ ပါတ္သက္လို႕ သင္ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ ေမးခ်င္တာ ေျပာခ်င္တာ တစ္ခုခုမ်ား ရွိခဲ့ရင္ ဒီေနရာမွာ ေျပာထားခဲ့ နိုင္ပါတယ္..။

About Me

My photo
ကၽြန္ေတာ့္ ဘဝထဲက အမွတ္တရေတြ သတိရ သေလာက္ မွတ္တမ္းတင္ရုံ သက္သက္ပါ...။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Myanmar Calendar

ဒီပံုေလးနွိပ္ ၿပီးဆက္သြယ္ပါ.

Followers

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

ေထြရာေလးပါးေျပာၾကမယ္


Blog Archive

ကၽြႏ္ုပ္၏ အသင္း

ျမန္မာမန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ဖန္မွၾကိဳဆိုပါ၏

My Blog List

ျမန္မာေငြေပါက္ေစ်း

အလည္လာတဲ့သူေတြ

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Recent Posts

Popular Posts